Zespół

PROFESJONALIŚCI
_________________________________________________

DSC01084                                                                              ADWOKAT JAROSŁAW CIEŚLAK

Edukacja:____________________
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, adwokat,
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, aplikacja adwokacka,
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Handel zagraniczny, studia podyplomowe, które ukończył broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę dotyczącą holdingów,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Magister prawa, który ukończył pod kierownictwem prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz w systemie stacjonarnym, broniąc z wynikiem bardzo dobrym prace pt. „Przestępstwa udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia wierzycieli (art. 300 Kodeksu karnego)”.

Doświadczenie:____________________
Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2004 roku, początkowo w znanej i renomowanej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, a także udzielając porad prawnych w ramach organizacji pozarządowych, następnie zaś pracując w Wydziale Gospodarczym i Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej na stanowisku asystenta sędziego. W okresie odbywania aplikacji adwokackiej wzbogacał swoje doświadczenie pracując w jednej z renomowanych wrocławskich kancelarii adwokackich, a także współpracując z kancelariami prawnymi z Krakowa oraz Warszawy.

Adwokat Jarosław Cieślak świadczył usługi prawne związane z bieżącą działalnością spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw budowlanych i transportowych, oraz zarządców nieruchomościami obsługujących kilkaset wspólnot mieszkaniowych. Jest autorem licznych opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, mieszkaniowego i prawa pracy. Uczestniczył w przygotowaniu i negocjowaniu wielu umów handlowych. Prowadził z sukcesem dla swoich Klientów sprawy sądowe, przede wszystkim z zakresu prawa gospodarczego. Zdobył również bogate doświadczenie w sprawach karnych. Brał udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach zawodowych.

Adwokat Jarosław Cieślak został zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W swojej praktyce zawodowej łączy gruntowne wykształcenie prawnicze z wykształceniem ekonomicznym, a także spojrzenie na każdą powierzoną mu sprawę z punktu widzenia zarówno adwokata jak i sędziego.

Specjalizacje i języki: ____________________
* Specjalizuje się w prawie procesowym, gospodarczym, cywilnym, mieszkaniowym oraz karnym.
* Włada językiem angielskim i niemieckim.

Kontakt: ____________________
Tel:        (+48) 507 947 892
Email:    jaroslaw.cieslak@adwokatcieslak.pl

__________________________________________________________________________________________

RADCA PRAWNY ANNA KABZA

(współpracownik)

Edukacja:_______________
* Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, radca prawny,
* Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, aplikacja radcowska,
* Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, aplikacja ogólna (sędziowska),
Magister prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła pod kierownictwem prof. dr hab. Edwarda Gniewka w systemie stacjonarnym, broniąc z wynikiem bardzo dobrym prace magisterską dot. służebności przesyłu.

Doświadczenie: ____________________
W okresie stacjonarnych studiów prawa zdobywała doświadczenie w znanej kancelarii prawnej we Wrocławiu, a także udzielając porad prawnych w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W toku odbywania aplikacji ogólnej (sędziowskiej) praktykowała w wydziałach cywilnych i gospodarczych krakowskich Sądów. Następnie w okresie odbywania aplikacji radcowskiej współpracowała z renomowanymi krakowskimi kancelariami prawnym. Prowadziła również obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz postępowań upadłościowych.

Specjalizacje i języki: ____________________
* Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym i spółek handlowych, prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie administracyjnym.
* Włada językiem angielskim.

Kontakt: ____________________
Tel:        (+48) 661 671 954
Email:    anna.kabza@adwokatcieslak.pl

__________________________________________________________________________________________

W celu zapewnienia Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, Kancelaria na stałe współpracuje z pracownikami naukowymi, Komornikami oraz Notariuszami, a także z wybranymi adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju.