PRAWO MIESZKANIOWE I BUDOWLANE


Kancelaria
 świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA MIESZKANIOWEGO

 • kompleksowej obsługi prawnej Wspólnot Mieszkaniowych,
 • kompleksowej obsługi prawnej Zarządców Nieruchomości,
 • reprezentowania Zarządców Nieruchomości przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej,
 • kompleksowej obsługi prawnej Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • przygotowywania i opiniowania umów najmu,
 • przygotowywania, opiniowania i zaskarżania uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,
 • przygotowywania, opiniowania i zaskarżania uchwał Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • doradztwa w zakresie spraw meldunkowych,
 • reprezentowania Klienta (WM, SM, Zarządców WM, przedsiębiorców, obywateli) przed sądami we wszelkich sprawach związanych z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z zawartymi umowa najmu.

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO

 • doradztwa prawnego w ramach procesu budowlanego,
 • przygotowywania, opiniowania i uczestnictwa w negocjowaniu umów o roboty budowlane, umów o dzieło, „umów deweloperskich”,
 • reprezentowania Klienta (obywateli, inwestorów, głównych wykonawców, podwykonawców) przed sądami we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym, w tym w sprawach o zapłatę.

_____________________________________________________________________________________________