PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH:

 • kompleksowej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywania dokumentacji korporacyjnej,
 • prowadzenia spraw rejestrowych,
 • zakładania i likwidacji spółek, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i przedstawicielstw,
 • doradztwa z zakresie zbywania i nabywania przedsiębiorstw i spółek.

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO: 

 • przygotowywania i opiniowania umów oraz uczestnictwo w negocjowaniu umów – prawo kontraktowe,
 • doradztwa w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego,
 • przygotowywania zgłoszeń wierzytelności w toku postępowania upadłościowego,
 • zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym,
 • obsługi wierzytelności,
 • doradztwa w zakresie prawa wekslowego,
 • reprezentowania Klienta w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

_____________________________________________________________________________________________