PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed urzędami (organami administracji publicznej),
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowywania i wnoszenia odwołań od decyzji administracyjnych,
  • przygotowywania i wnoszenia zażaleń,
  • przygotowywania i wnoszenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego (przymus adwokacki).

_______________________________________________________________________________________________