POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO

  • reprezentowania Klienta w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi,
  • reprezentowania Klienta w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
  • reprezentowania Klienta w postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • reprezentowania Klienta w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnoskarbowych.

____________________________________________________________________________________