Niniejszy blog jest tworzony przez adwokata Jarosława Cieślaka, prowadzącego indywidualną kancelarię adwokacką we Wrocławiu oraz filię tej kancelarii w Końskich. Wszelkie informacje na temat praktyki zawodowej dostępne są na oficjalnej stronie kancelarii znajdującej się pod adresem adwokatcieslak.pl Jakiekolwiek wpisy zamieszczone na blogu, są wyłącznie poglądami autora.

WAŻNE! Wpisów oraz informacji w nich zawartych zamieszczonych na niniejszym blogu nie należy traktować jako porad prawnych. Pomimo starań autora, należy mieć na uwadze, że przekazywane na blogu informacje ulegają dezaktualizacji wynikającej ze zmian w prawie bądź w orzecznictwie. Trzeba również zauważyć, że każdy stan faktyczny wymaga indywidualnego podejścia i równie indywidualnej analizy. Pomimo pozornego podobieństwa stanu faktycznego, problemu, sytuacji, pytania prawnego, każdą sytuację należy skonsultować z adwokatem, który udzieli szczegółowej informacji o prawie oraz możliwych rozwiązaniach.