Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych. Postępowanie to zostało uregulowane przepisami art. 4841-497 Kodeksu postępowania cywilnego.  Jest to uproszczona forma dochodzenia należności, z wielu …

Czytaj więcej »