KANCELARIA świadczy obsługę prawną osób fizycznych we wszystkich aspektach życia prywatnego. Czynności wykonywane są na podstawie zlecenia złożonego w formie ustnej, telefonicznie bądź pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Pomoc prawna świadczona jest w siedzibie bądź filii Kancelarii lub w innym dogodnym dla Klienta miejscu, w zakresie  prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa mieszkaniowego oraz obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa karnego, a także sporów i postępowań sądowych.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

  • udzielania porad prawnych,
  • reprezentowania, zastępstwa prawnego oraz obrony Klienta przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami, w tym również obrony i reprezentacji w sprawach karnych,
  • przygotowywania umów, opinii prawnych, projektów pism, w tym pism procesowych, nieprocesowych i przedprocesowych, a także regulaminów, uchwał i innych aktów prawnych,
  • szkoleń z określonej dziedziny prawa.

Zobacz również ZAKRES PRAKTYKI Kancelarii.