Dla Firm

 PRAWO DLA TWOJEJ FIRMY
_________________________________________________

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych). Podstawą współpracy jest umowa o stałej obsłudze lub jednorazowe zlecenie. Czynności wykonywane są na podstawie zlecenia złożonego w formie ustnej, telefonicznie bądź pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Pomoc prawna udzielana jest w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa mieszkaniowego oraz obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa karnego, a także sporów i postępowań sądowych. W zależności od potrzeb Klienta – usługi są świadczone w siedzibie Kancelarii lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

  • udzielania porad prawnych,
  • reprezentowania i zastępstwa prawnego Klienta przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami, w tym również obrony i reprezentacji w sprawach karnych,
  • przygotowywania umów, opinii prawnych, projektów pism, w tym pism procesowych, nieprocesowych i przedprocesowych, a także regulaminów, uchwał i innych aktów prawnych,
  • windykacji należności, w tym usługa „Prewencyjnej Pieczęci Windykacyjnej”,
  • uczestnictwa, reprezentacji oraz wsparcia merytorycznego Klienta podczas negocjacji, pertraktacji i rokowań prowadzonych w kontrahentami czy partnerami handlowym,
  • szkoleń dla pracowników z określonej dziedziny prawa.

Zobacz również ZAKRES PRAKTYKI Kancelarii.